★★★★★ "Wiemy Co Robimy!!! Udzielamy DO 10 LAT Gwarancji" ★★★★★

Czy na remont elewacji potrzebne jest pozwolenie? Cz.1

remont elewacji łódźRemont elewacji to proces, który ma na celu przywrócenie bryle budynku nowego wyglądu oraz funkcjonalności. W zależności od stanu technicznego elewacji oraz oczekiwań właściciela, prace remontowe mogą obejmować różne elementy elewacji.

Remont elewacji i prace z nim związane?

Wśród prac remontowych, jakie można przeprowadzić na elewacji, znajdują się m.in.:

 • malowanie elewacji – to jedna z najpopularniejszych form odświeżania elewacji. Malowanie elewacji można przeprowadzić na różne sposoby, wykorzystując farby zewnętrzne, które są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
 • tynkowanie elewacji – to kolejna metoda odświeżania elewacji, polegająca na naniesieniu nowego tynku na ścianę budynku. Tynk może mieć różne kolory i faktury, co pozwala na osiągnięcie różnorodnych efektów wizualnych.
 • wymiana stolarki okiennej – wymiana okien to kolejny element remontu elewacji, który pozwala na poprawę izolacji termicznej budynku oraz na poprawienie estetyki elewacji. Wymiana okien może wiązać się także z wymianą parapetów.
 • renowacja balkonów i fasad – balkony i fasady są elementami elewacji, które są narażone na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Prace renowacyjne na balkonach i fasadach polegają na usuwaniu uszkodzeń i wad, a także na konserwacji i malowaniu powierzchni.
 • naprawa uszkodzeń i wadliwych elementów elewacji – elewacje budynków są narażone na uszkodzenia mechaniczne, korozję, a także na działanie warunków atmosferycznych. Prace renowacyjne na elewacji mogą obejmować naprawę uszkodzonych elementów, takich jak tynki, elementy dekoracyjne, rynny czy też rury spustowe.

Wszystkie prace remontowe, które są wykonywane na elewacji budynku, powinny być przeprowadzone w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Właściciele budynków powinni mieć świadomość, że nieprawidłowo przeprowadzony remont elewacji może prowadzić do poważnych problemów technicznych, a także może skutkować nałożeniem sankcji przez organy nadzoru budowlanego.

 

Jakie regulacje prawne dotyczą remontu elewacji?

Remont elewacji Łódź Gdańska 28 renowacja malowaniePrzeprowadzenie remontu elewacji budynku może być związane z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Jednakże, czy taki pozwolenie jest wymagane zależy od konkretnych okoliczności i przepisów obowiązujących na danym terenie.

W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, na wykonywanie robót budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Czy konkretna inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zależy od rodzaju i zakresu robót, jakie będą wykonywane na budynku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 2018 roku, na remont elewacji budynku pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku, gdy:

 • prace remontowe obejmują wymianę nośnych elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy, belki, krokwie itp., które wpływają na nośność budynku lub zmieniają jego układ przestrzenny;
 • prace renowacyjne obejmują zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części, np. przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych na cele biurowe;
 • prace remontowe dotyczą zmiany koloru, faktury, kształtu, rodzaju, formy, wymiarów elewacji budynku, która wpływa na zmianę wyglądu zewnętrznego budynku i jest zgodna z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy;
 • prace remontowe obejmują wykonanie nowych otworów w ścianach elewacyjnych, np. na potrzeby montażu nowych okien czy drzwi.

W przypadku renowacji elewacji, który nie wymaga pozwolenia na budowę, konieczne może być zgłoszenie robót budowlanych. Zgłoszenie takie należy złożyć do właściwego organu urzędu miasta lub gminy, najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac remontowych.

Należy jednak pamiętać, że wymagania dotyczące pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych mogą różnić się w zależności od przepisów obowiązujących w danym województwie, powiecie czy gminie. Dlatego przed przystąpieniem do remontu elewacji warto skonsultować się z właściwym urzędem oraz upewnić się, czy wymagane są jakieś formalności.

 

Jakie pozwolenia są potrzebne jeśli chcesz wykonać renowację elewacji?

W przypadku renowacji elewacji budynku, istotnym zagadnieniem jest kwestia zmiany wyglądu zewnętrznego budynku, tak aby prace były zgodne z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy.

W Polsce, na terenie każdej gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa m.in. zasady zabudowy i użytkowania terenów oraz ustala przeznaczenie poszczególnych obszarów na cele mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe czy rekreacyjne. Decyzja o warunkach zabudowy natomiast, to dokument wydawany przez gminę, który określa zasady i warunki zabudowy danego terenu.

W przypadku remontu elewacji budynku, zmiana koloru, faktury, kształtu, rodzaju, formy, wymiarów elewacji może wpłynąć na zmianę wyglądu zewnętrznego budynku, co wymaga zastosowania się do przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy te mogą m.in. określać:

 • kolory i rodzaje materiałów wykończeniowych elewacji,
 • wysokość i szerokość okien,
 • kształt i rodzaj dachu,
 • inne elementy związane z wyglądem zewnętrznym budynku.

W przypadku renowacji elewacji budynku, którego wygląd jest objęty ochroną konserwatorską, wymagane może być uzyskanie specjalnego zezwolenia konserwatorskiego na zmiany w elewacji.

Należy zatem dokładnie zapoznać się z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy przed przystąpieniem do remontu elewacji budynku, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów i konieczności korekty wykonanych prac.

Zgody sąsiadów oraz wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taka istnieje.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, remont elewacji budynku zalicza się do prac budowlanych, co oznacza, że wymaga on uzyskania zgody sąsiadów, jeśli prace będą prowadzone w sposób wpływający na ich własność lub korzystanie z niej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy na elewacji budynku przylegającej do sąsiadującej nieruchomości będą prowadzone prace malarskie lub murarskie.

W przypadku budynków stanowiących własność wspólną, tj. budynków związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnoty mieszkaniowej, konieczne jest uzyskanie zgody wspólnoty na przeprowadzenie remontu elewacji. Decyzja ta zwykle podejmowana jest podczas zgromadzenia wspólnoty i wymaga zwykłej większości głosów.

Warto pamiętać, że brak wymaganej zgody może skutkować koniecznością wstrzymania lub demontażu wykonanych prac, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i kłopotami.

Dlatego przed przystąpieniem do renowacji elewacji budynku, należy skonsultować się ze sąsiadami oraz w przypadku budynków stanowiących własność wspólną, uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli prace wymagają wykonania konstrukcyjnych zmian w elewacji lub mają na celu zmianę sposobu użytkowania budynku wtedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych, które dotyczą m.in.:

 • zmiany sposobu użytkowania budynku,
 • zmiany kształtu i wymiarów budynku,
 • zmiany konstrukcji budynku,
 • wykonania nowych instalacji w budynku,
 • przeprowadzenia prac, które mogą wpłynąć na warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Jeśli remont elewacji budynku wymaga wykonania konstrukcyjnych zmian lub ma na celu zmianę sposobu użytkowania budynku, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac. W przypadku prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę, np. malowanie elewacji lub wymiana jedynie wybranych elementów elewacji, wystarczy złożenie zgłoszenia zawiadomienia o robotach budowlanych.

Warto pamiętać, że remont elewacji budynku bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zawiadomienia o robotach budowlanych może skutkować nałożeniem przez organy nadzoru budowlanego kar finansowych lub nawet nakazem usunięcia wykonanych prac.

Dlatego przed przystąpieniem do remontu elewacji budynku, warto skonsultować się z miejscowym urzędem budowlanym w celu ustalenia, czy prace te wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zawiadomienia o robotach budowlanych.

 

Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku pozwolenia na remont elewacji?

Brak pozwolenia na renowację elewacji może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych. Oto kilka potencjalnych konsekwencji braku pozwolenia:

 1. Wysoka kara finansowa – Jeśli wykonujemy prace bez wymaganego pozwolenia na budowę, możemy otrzymać wysoką karę finansową. Kwota ta zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj przeprowadzanych prac, a także od przepisów obowiązujących w danym regionie.
 2. Konieczność przerwania prac – Jeśli podczas przeprowadzania prac budowlanych zostaniemy zauważeni przez kontrolę, władze mogą nakazać nam przerwanie prac i usunięcie wykonanych zmian. Oznacza to dodatkowe koszty oraz opóźnienie prac.
 3. Problemy z ubezpieczeniem – Brak wymaganego pozwolenia na remont elewacji może wpłynąć na nasze ubezpieczenie. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej może okazać się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdyż nie byliśmy w pełni zgodni z wymaganiami prawno-budowlanymi.
 4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa – Niezgodne z przepisami prace budowlane mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zarówno dla osób wykonujących prace, jak i dla sąsiadów i przechodniów. W przypadku wystąpienia szkody lub wypadku, związanych z brakiem pozwolenia na remont elewacji, możemy ponieść odpowiedzialność prawną.
 5. Problemy z legalizacją – Jeśli nie posiadamy wymaganego pozwolenia na budowę, możemy mieć trudności z legalizacją wykonanych prac w przyszłości. Oznacza to, że przy sprzedaży nieruchomości będziemy musieli przedstawiać dokumenty i wyjaśniać brakujące pozwolenia, co może wpłynąć na wartość nieruchomości.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy potrzebujemy pozwolenia, warto skonsultować się z architektem, inżynierem budowlanym lub przedstawicielem władz budowlanych, którzy pomogą nam w podjęciu właściwej decyzji.

Czy na remont elewacji potrzebne jest pozwolenie? Cz.2 >>

a w niej:

 • Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu uzyskania pozwolenia na remont elewacji?
 • Jak długo trwa procedura uzyskania pozwolenia na remont elewacji?
 • Jakie koszty wiążą się z uzyskaniem pozwolenia na remont elewacji?
 • Czy można uniknąć konieczności uzyskania pozwolenia na remont elewacji?
 • Co należy zrobić, jeśli podczas remontu elewacji odkryjemy dodatkowe problemy lub potrzebne są dodatkowe prace?

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Oferujemy Usługi remontowe Łódź. Zapraszamy do kontaktu.